Parasieten


Parasieten worden onderverdeeld in ectoparasieten (uitwendig op het lichaam) en endoparasieten (inwendig in het lichaam). Ze kunnen uw dier verzwakken (bloedarmoede, jeuk, krabwonden) en de algehele gezondheid bedreigen. Sommige parasieten zijn van dier op mens overdraagbaar (zoönose). Mensen met een verminderde weerstand, ouderen en kinderen zijn hier gevoelig voor.
U begrijpt dat het voorkomen en bestrijden van parasieten van belang is voor de volksgezondheid.

Afhankelijk van de te bestrijden parasieten zijn er verschillende middelen beschikbaar: pipet, (smakelijke) tablet, halsband, injectie. Elk product heeft een eigen werking en werkingsduur lopend vanaf 2 weken tot aan 6 maanden. Niet alle producten zijn geschikt voor iedere diersoort.

Sommige middelen worden toegediend door de d'arts, andere middelen kunt u in overleg met de d'arts zelf toedienen. Echter, voor het toedienen van deze middelen behoort uw dier gezond te zijn en de juiste dosis hangt altijd af van het gewicht van uw dier.

Madenziekte (myiasis) bij het konijn
In de zomermaanden is het erg belangrijk om het konijn en de leefomgeving schoon te houden. Vieze luchtjes en uitwerpselen trekken vliegen aan.
De vliegen leggen eitjes in de vacht van het konijn. De maden eten zich een weg door de huid van het konijn en veroorzaken veel schade en pijn.
Myiasis is levensbedreigend dus raadpleeg onmiddelijk de dierenarts.

Verschoon het hok regelmatig en gebruik horren. Controleer dagelijks of er geen ontlasting bij de anus blijft plakken. Oude, stramme en/of dikke konijnen kunnen hier niet meer bij om hun zachte blindedarmkeutels (caecotrofen) op te eten. Maak de anus regelmatig schoon en/of behandel uw konijn met een preventief middel.

Ectoparasieten
Ectoparasieten bevinden zich op de huid of in de vacht: vlooien, teken, luizen, schimmels, zandvlieg en oormijt.

Bij een vlooienplaag dienen alle aanwezige dieren behandeld te worden en is ook het schoonmaken van uw leefomgeving van belang om herbesmetting te voorkomen.

Endoparasieten
Endoparasieten bevinden zich in het lichaam: lintworm (door vlooien), spoelworm (zoönose), zweepworm, rondworm, haakworm, longworm, vossenlintworm, hartworm en de protozo Giardia (zoönose).