Vaccinaties


Vaccineren is het injecteren van een kleine hoeveelheid verzwakte ziekteverwekker (dood of levend). Door herhaling ontstaat een imuun respons welke langer aanhoudt.
Bij te vroeg enten zullen de maternale antilichamen meteen het vaccin onschadelijk maken. Te laat enten is levensgevaarlijk want de afweer van een jong dier werkt minder en trager.

Algemeen klinisch onderzoek
Voorafgaand aan de vaccinatie zal de dierenarts een uitgebreid onderzoek doen want zieke of zwakke dieren mogen niet gevaccineerd worden.
Allereerst wordt er gelet op de algemene indruk die uw kat maakt: attentie dier, houding en gang, voedings- en verzorgingstoestand en in het oog springende klinische afwijkingen.
Dan volgt er een onderzoek naar de ademhaling, de polsslag, lichaamstemperatuur, huid, beharing, nagels, gebit, slijmvliezen (oog, oor, bek) en de lymfeknopen.
Al deze punten tezamen zeggen iets over de gezondheidstoestand van de organen van uw kat. Is uw kat gezond dan kan er gevaccineerd worden. Wanneer specifieke organen minder functioneren dan kan er verder onderzoek gedaan worden.Vaccineren is maatwerk!
De basisvaccinatie van katten begint met de eerste vaccinatie van de kittens op 8-9 weken. Zij krijgen dan zowel de kattenziekte als de niesziekte vaccinatie samen in 1 injectie. Na 3-4 weken en als de kat een jaar oud is moet deze vaccinatie worden herhaald om de basisvaccinatie te voltooien.
Volwassen katten moeten in ieder geval iedere 3 jaar een vaccinatie tegen kattenziekte krijgen. Afhankelijk van het risico dat de kat loopt, denk bijvoorbeeld aan contact met vreemde katten en pensionbezoek, is daarnaast nog jaarlijks een vaccinatie tegen niesziekte aan te raden.
Wij bepalen samen me u het persoonlijke vaccinatie schema voor uw kat. Vaccineren is immers maatwerk!

Niesziekte is een aërobe virus (niezen, tranende ogen, van benauwd tot longontsteking) en eventueel te bestrijden met medicatie.
Kattenziekte wordt overgebracht door contact tussen katten of insleep onder de schoenzolen en is dodelijk (braken, diarree, koorts, uitdroging en sterfte). Er is geen remedie tegen Kattenziekte, niet anders dan preventief vaccineren.

Reizen naar het buitenland
Voor reizen naar het buitenland behoort de kat gevaccineerd te zijn tegen Rabiës.
De Rabiësvaccinatie is drie jaar geldig. Er is geen remedie tegen dit virus, niet anders dan preventief vaccineren.
Het Rabiësvirus veroorzaakt gedragsverandering: de kat wordt agressief (zal bijten) en heeft de neiging om te gaan zwerven. Zo wordt de ziekte verspreid. Rabiës is een zoönose en dus overdraagbaar van dier op mens. Ook het stinkdier, de wasbeer en de vleermuis kunnen het virus bij zich dragen.